Indoor Suspended Linear Light

Den linjära inomhusbelysningen kombinerar estetiska och tekniska element. Ljuseffekterna som genereras av ljuslinjerna som delar upp utrymmet gör det möjligt att skapa lekar och kombinationer mellan de arkitektoniska eller inredningselementen. De senaste LED-källorna som används i Linea Light Groups linjära belysningslösningar erbjuder hög prestanda och lång livslängd.

The solutions subject of proposal vary in terms of form and type of installation, with one common denominator: the quality of “Made in Italy” products. In the pages dedicated to linear profiles, you will also find a selection of the most significant projects.De lösningar som föreslås varierar i form och typ av installation, med en gemensam nämnare: kvaliteten på “Made in Italy”-produkter. På sidorna för linjära profiler hittar du också ett urval av de viktigaste projekten.

Customised Linear Light
Customised Round Linear Light
Customised Linear Light
Customised Linear Light